ระบบ Admin เว็บไซต์ luxhotelchiangmai.com

  • 2015-09-17 15:08:32
  • 1991

เว็บไซต์ 2 ภาษา เพิ่มภาษาต่างๆ ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท/ภาษา ปรับเปลี่ยนภาษาได้จากระบบหลังร้าน มีระบบเปลี่ยนรูป+ระบบข่าวสาร+ระบบกระดานสนทนา+ระบบติดต่อ+ระบบจอง+ระบบแกลอรี่ ราคาเริ่มต้นที่ 15,000 บาทไม่รวม Hosting,Domain


ระบบ Admin เว็บไซต์ hospicavilla.com

  • 2015-09-17 15:04:40
  • 1966

เว็บไซต์ 2 ภาษา เพิ่มภาษาต่างๆ ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท/ภาษา ปรับเปลี่ยนภาษาได้จากระบบหลังร้าน มีระบบเปลี่ยนรูป+ระบบข่าวสาร+ระบบกระดานสนทนา+ระบบติดต่อ+ระบบจอง+ระบบแกลอรี่ ราคาเริ่มต้นที่ 15,000 บาทไม่รวม Hosting,Domain


ระบบ Admin เว็บไซต์ oholanna.com

  • 2015-09-16 23:21:09
  • 3409

เพิ่ม ลบ แก้ไข โปรโมชั่น ข่าวสาร Gallery, โฆาณา, Security , Message, Contact us, mail และอื่นๆ...


ระบบ Admin เว็บไซต์ pcnasphalt.co.th

  • 2015-09-16 19:44:36
  • 2951

เพิ่ม ลบ แก้ไข Image Slideshow, Portfolio, Scope of service, ข่าวสาร, การรับสมัครงาน, Gallery, Contact us, mail,link และอื่นๆ...


ระบบ Admin baanviengping.go.th

  • 2015-09-16 19:43:41
  • 3036

เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลทั่วไป , Image Slideshow, พรบ กฎหมาย, โครงการ/กิจกรรม, Gallery, Contact us, mail,link และอื่นๆ...