• Admin
  • 2015-12-17 20:18:34
  • 1157
Arduino Humidity Control เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น


คำสั่งคับวีดีโอสาธิตการทำงาน Arduino Humidity Control part 1 วีดีโอสาธิตการทำงาน Arduino Humidity Control part 2

  • Admin
  • 2015-12-17 20:18:34
  • 1157